do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.73 zł 0.74% 0.02zł 2024-07-23
Strona główna/Biuro Prasowe/Informacje prasowe/Dobre wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I kwartale 2022 roku

Dobre wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I kwartale 2022 roku

Informacje prasowe 9 Maja 2022

I kwartał 2022 roku to w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady wzrost kluczowych wskaźników finansowych. Wraz ze wzrostem natężenia ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków, Grupa odnotowała zarówno wyższe przychody, jak i zysk netto.

Wraz z normalizacją sytuacji związanej  z pandemią COVID 19 w I kwartale 2022 roku średnie natężenie ruchu na autostradzie Katowice-Kraków wzrosło o 27,9 proc. w stosunku do I kwartału 2021 roku i wyniosło 43,5 tys. pojazdów na dobę. Znaczny wzrost jest widoczny zwłaszcza w przypadku samochodów osobowych - tu odnotowano zmianę na poziomie 32,4 proc.

W ślad za wzrostem poziomu ruchu przychody Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady wyniosły w I kwartale bieżącego roku ok. 91,2 mln zł, co stanowi przyrost o blisko 25 proc. w stosunku do poziomu ubiegłorocznego. Na wynik ten wpłynęły zarówno zwolnienie z opłat pojazdów z ukraińskimi numerami rejestracyjnymi oraz niosących pomoc humanitarną dla Ukrainy, jak  również zmiany stawek wprowadzone od 1 października 2021 r.: zmniejszenie bonifikaty dla pojazdów kat. 2 i 3 z kwoty 15 zł do 13 zł; zniesienie stawek preferencyjnych dla płatności automatycznych dla pojazdów kat. 2, 3, 4 i 5 oraz zmiana preferencyjnej dla kategorii 1 z 8 zł do 9 zł.

EBIDTA Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. wyniosła 63,9 mln zł, czyli o ponad 10 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Z kolei zysk netto ukształtował się na poziomie ok. 32,3 mln zł tj. o ok. 8 proc. wyższym niż osiągnięty w I kwartale ubiegłego roku.

Na wyniki I kwartału 2022 r., poza przychodami osiągniętymi z tytułu poboru opłat, wpływ miały także:

  • wzrost kosztów własnych sprzedaży (38,2 mln zł - I kw. 2022 r., ok. 27 mln zł w I kw. 2021 r.), w których ujęto większe koszty utworzenia rezerw na wymianę nawierzchni (10,5 mln zł),
  • większe niż w I kwartale 2021 r. koszty finansowe netto (ponad 2 mln zł w I kw. 2022 r, 269 tys. zł w I kw. 2021 r.).

Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady jest nadal zorientowana na rozwijanie automatycznych metod płatności - videotollingu (w tej chwili powiązanego z czterema aplikacjami: Autopay, SkyCash, IKO, mPay) oraz elektronicznego poboru opłat A4Go i Telepass. Te formy wnoszenia opłat są najszybsze i najwygodniejsze, a dla kierowców samochodów osobowych tańsze o 25 proc. Udział płatności automatycznych w  transakcjach na bramkach wynosi już ok.  40 proc. i systematycznie rośnie.

udostępnij
do góry