do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.73 zł 0.74% 0.02zł 2024-07-23
Strona główna/Biuro Prasowe/Informacje prasowe/Informacja - Wyniki Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. wyraźnie lepsze niż rok wcześniej

Informacja - Wyniki Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. wyraźnie lepsze niż rok wcześniej

Informacje prasowe 7 Marca 2011

Katowice, 7 marca 2011

Wyniki Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady SA wyraźnie lepsze niż rok wcześniej

W rezultacie prowadzonej w 2010 roku działalności Grupa Stalexport Autostrady SA wykazała skonsolidowany zysk netto w wysokości 14.482 tys. PLN, który był blisko dwukrotnie większy niż osiągnięty rok wcześniej. Przyrost ten stanowił efekt większego ruchu pojazdów i wzrostu opłat pobieranych za przejazd płatnym odcinkiem autostrady A4 , co skutkowało wyższymi przychodami z tytułu opłat autostradowych. W efekcie w 2010 roku Grupa Stalexport Autostrady SA uzyskała przychody z poboru opłat w kwocie 155.197 tys. PLN, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosły one 128.382 tys. PLN. „W pierwszych miesiącach bieżącego roku utrzymuje się pozytywna tendencja w zakresie dynamiki ruchu” - mówi Mieczysław Skołożyński, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Finansowy Stalexport Autostrady SA. i dodaje: „z optymizmem patrzymy więc również na przychody i wyniki Grupy w 2011 roku”.

Poza opisanymi powyżej przychodami z tytułu poboru opłat, w 2010 roku Grupa uzyskała również inne przychody w łącznej wysokości 16.849 tys. PLN, w tym 9.329 tys. PLN z zarządzania nieruchomością i wynajmu powierzchni biurowej. Z drugiej strony koszty działalności Grupy utrzymane pozostały na stabilnym poziomie dzięki wprowadzonemu pod koniec 2009 roku programowi oszczędnościowemu. Łącznie działalność operacyjna Grupy w 2010 roku przyniosła zysk w wysokości 61.979 tys. PLN, tj. aż o 45% wyższy niż rok wcześniej.

Warto podkreślić, iż w ubiegłym roku Grupa zwiększyła o 230.000 tys. PLN nominalną wartość kredytu przeznaczonego na sfinansowanie robót budowlanych na koncesyjnym odcinku autostrady A4. Realizowane projekty obejmowały głównie prace mające na celu poprawę bezpieczeństwa jazdy i ochronę środowiska, a w szczególności modernizację mostów i budowę ekranów akustycznych . „W bieżącym roku planujemy kontynuację prac zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa i poprawy komfortu podróżowania na zarządzanym przez nas odcinku autostrady” - mówi Emil Wąsacz, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Stalexport Autostrady, jednocześnie pełniący funkcję Prezesa Zarządu koncesjonariusza - firmy Stalexport Autostrada Małopolska SA. Emil Wąsacz podkreśla, iż realizowany przez Grupę program inwestycji wpłynie także na skrócenie czasu podróży. Służyć ma temu między innymi rozbudowa i zwiększenie przepustowości istniejących placów poboru opłat.
 

udostępnij
do góry