do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.74 zł 1.11% 0.03zł 2024-07-23
Strona główna/Biuro Prasowe/Informacje prasowe/Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady zamyka 2022 r. i planuje kolejne lata prowadzenia projektu koncesyjnego na A4 Katowice - Kraków

Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady zamyka 2022 r. i planuje kolejne lata prowadzenia projektu koncesyjnego na A4 Katowice - Kraków

Informacje prasowe 7 Marca 2023

2022 rok zapisał się w działalności Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. ustabilizowaniem sytuacji związanej z pandemią COVID-19 oraz inwestycjami mającymi na celu skrócenie czasu transakcji oraz zwiększenie przepustowości placów poboru opłat. Miniony rok Grupa podsumowuje wzrostem przychodów ze sprzedaży oraz spadkiem zysku netto. Przed Grupą szereg inwestycji związanych z przygotowaniem autostrady A4 Katowice-Kraków do jej przekazania stronie publicznej w 2027 r.

W 2022 r. przychody ze sprzedaży w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady osiągnęły poziom 413,9 mln PLN i były o ok. 15 proc. wyższe niż w 2021 roku, z kolei wynik EBIDTA Grupy Kapitałowej ukształtował się na poziomie 191,3 mln PLN i był o ok. 7 proc. niższy niż w 2021 roku. Zysk netto Grupy wyniósł 85,7 mln PLN i był o ok. 10 proc. niższy w stosunku do roku 2021, w którym wynosił 95,4 mln PLN.

Do spadku zysku netto przyczyniły się przed wszystkim wyższe o prawie 53 proc. koszty własne sprzedaży (-191,4 mln PLN w 2022 roku vs. -125,1 mln PLN w 2021 roku), w których ujęto koszty z tytułu utworzenia rezerw na wymianę nawierzchni jezdni A4 Katowice-Kraków (wzrost o prawie 400 proc., tj. z 19,7 mln PLN w roku 2021 do poziomu 78,3 mln PLN w roku 2022). Znacząco wyższe koszty z tytułu utworzenia rezerw związane są z planowaną na kolejne lata, tj. do końca koncesji w 2027 roku, wymianą nawierzchni jezdni na całym płatnym odcinku, z uwzględnieniem zmian cen w sektorze budowlanym. Przetarg na ww. roboty ogłoszony został w styczniu 2023 r.

Koncesjonariusz planuje jeszcze szereg innych prac na autostradzie, dzięki którym przejęta przez państwo droga nie będzie wymagać przez długie lata żadnych remontów i związanych z nimi nakładów finansowych. Poza wymianą nawierzchni, zakończona zostanie modernizacja odwodnienia autostrady na całym odcinku koncesyjnym. Wyremontowane zostaną także: nawierzchnia jezdni na trzech węzłach autostradowych, a także wszystkie przejazdy awaryjne, trzy wiadukty w ciągu i  nad autostradą oraz nawierzchnia betonowa na placach poboru opłat. Ponadto koncesjonariusz wybuduje dodatkowe miejsca obsługi podróżnych. Część z tych prac jest już w  trakcie realizacji.

W zakresie podstawowej działalności Grupy, czyli zarządzania autostradą A4 Katowice-Kraków, odnotowano  wzrost średniego dziennego natężenia ruchu o 9,1 proc. w stosunku do 2021 roku, tj. do poziomu 46,8 tys. pojazdów na dobę, w tym średnie natężenie ruchu pojazdów osobowych wyniosło 38,7 tys. (wzrost o 9,7 proc.), a pojazdów ciężarowych 8,1 tys. (wzrost o 6,4 proc.). Najwyższe natężenie ruchu odnotowano w sierpniu - średnio na dobę było to 53,9 tys. pojazdów. W związku z wzrostami poziomu ruchu, ale także na skutek zmian wysokości stawek opłat za przejazd dla wszystkich kategorii pojazdów, które wprowadzono 4 lipca 2022 roku, w porównaniu do 2021 roku o 15 proc. wzrosły także przychody z tytułu poboru opłat, osiągając poziom ponad 409,2 mln PLN.

W minionym roku kontynuowane były działania zmierzające do skrócenia czasu transakcji oraz zwiększenia przepustowości placów poboru opłat autostrady A4 Katowice-Kraków. Videotolling, czyli pobór opłat oparty o odczyt tablic rejestracyjnych z wykorzystaniem aplikacji mobilnych, rozszerzono o nową aplikację mPay. W trakcie roku zmieniono także organizację ruchu, przeznaczając dla kierowców korzystających z płatności automatycznych po trzy bramki na każdym kierunku jazdy placach poboru opłat w Mysłowicach i Balicach.

W zakresie wyników jednostkowych Stalexport Autostrady S.A. przychody ze sprzedaży w 2022 roku wyniosły 4 mln PLN i były o ok. 8,5 proc. wyższe niż w 2021 rok (3,7 mln PLN). Źródłem tych przychodów jest przede wszystkim najem powierzchni biurowych i miejsc parkingowych biurowca w Katowicach. Zysk netto Spółki pomimo wyższych przychodów był o niższy o ok. 15 proc. niż w 2021 roku i wyniósł ok. 49 mln PLN. Na wynik netto wpłynęły przede wszystkim niższe o 10 proc. przychody finansowe Spółki (56 mln PLN w 2022 r. vs. ok. 62,5 mln PLN w 2021 r.), z których największą pozycję stanowią otrzymane dywidendy (w 2022 roku ok. 48,3 mln PLN, a w 2021 roku 62,1 mln PLN).

W 2022 roku Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady zrealizowała szereg wydatków na cele społeczne, przekazując darowizny m.in. na opiekę medyczną nad osobami ciężko chorymi, wspierając ofiary wojny w Ukrainie, jednostki ochotniczej i państwowej straży pożarnej, dzieci z trudnych środowisk, szkoły czy instytucje kultury.

Emil Wąsacz, do 28 lutego 2022 roku Prezes Zarządu Stalexport Autostrady S.A. oraz Stalexport Autostrada Małopolska S.A.:

Po latach 2020-2021, w których zmagaliśmy się ze skutkami ekonomicznymi pandemii koronawirusa, na początku 2022 roku nastała nadzieja, że gospodarka polska i europejska wrócą na tory rozwoju sprzed pandemii. Jednakże już w lutym ubiegłego roku nadzieje te rozwiała napaść wojenna Rosji na Ukrainę. 2022 rok upłynął w cieniu tej wojny, jej gospodarczych i społecznych konsekwencji. Spółki Grupy Kapitałowej udzielały wsparcia finansowego i rzeczowego dla uchodźców oraz osób pozostających na terenach objętych wojną. W czasie największej fali uchodźczej wszystkie pojazdy z ukraińskimi numerami rejestracyjnymi zostały zwolnione z opłat za przejazd na odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków, stanowiącym główny korytarz drogowy dla uchodźców z Ukrainy. Z opłat tych zwolniono także polskie i zagraniczne organizacje pozarządowe niosące pomoc humanitarną. Zwolnienie dla tych organizacji obowiązywało do końca 2022 roku
i obowiązywać będzie jeszcze co najmniej do 31 marca 2023 roku. Ogółem wartość pomocy udzielonej Ukraińcom i organizacjom pozarządowym przez zarządcę autostrady A4 Katowice-Kraków - Stalexport Autostradę Małopolską S.A. - w postaci zwolnień z opłat wyniosła w ubiegłym roku ponad 5,5 mln PLN netto.

Gospodarcze skutki wojny nie pozostały bez wpływu także na naszą działalność związaną z zarządzaniem autostradą A4 Katowice-Kraków. Znacząco wzrosły koszty materiałów i usług budowlanych, co wpłynęło bezpośrednio na wartość nakładów inwestycyjnych Grupy Kapitałowej w 2022 roku. Wyniosła ona blisko 70 mln PLN tj. o ok. 40% więcej niż w 2021 roku i obejmowała przede wszystkim prace budowlane związane z  modernizacją odwodnienia autostrady oraz modernizacją przepustów

Wartość inwestycji zaplanowanych na 2023 rok to aż 112,4 mln zł. Duża ich część zostanie przeznaczona na dalszą modernizację odwodnienia autostrady, pozostałe środki pokryją remonty przepustów, wymianę barier, ogrodzenia i dalszą modernizację systemu poboru opłat. Koszt prac utrzymaniowych wyniesie 148 mln zł. Przed Spółką m.in. wymiana nawierzchni jezdni, naprawy nawierzchni betonowej na PPO, remonty obiektów mostowych i ekranów akustycznych.

udostępnij
do góry