do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.83 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-29
Strona główna/Biuro Prasowe/Informacje prasowe/Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady podsumowuje wyniki finansowe za I kwartał 2021 roku

Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady podsumowuje wyniki finansowe za I kwartał 2021 roku

Informacje prasowe 10 Maja 2021

W I kwartale 2021 roku średnie natężenie ruchu na autostradzie Katowice-Kraków spadło o 9,8% w stosunku do I kwartału 2020 roku i wyniosło 34 tys. pojazdów na dobę. Na niższe natężenie ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków wpływ miały ograniczenia wprowadzone w Polsce i w Europie w związku z pandemią COVID-19.

Pomimo spadku ruchu przychody Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady osiągnęły w I kwartale bieżącego roku poziom ok. 73 mln zł, tj. poziom zbliżony do roku ubiegłorocznego. Na wspomniany efekt wpłynęły: wzrost stawki dla pojazdów osobowych od 1 października 2020 r. (przeciwdziałający efektowi spadku ruchu pojazdów osobowych o ok. 13,2%) oraz wzrost ruchu pojazdów ciężarowych (o ok. 6,2%).

Na osiągnięcie zysku netto na poziomie ok. 30 mln zł (tj. ok. 2 mln zł niższego niż osiągnięty w I kwartale ubiegłego roku) wpływ miał m.in. wzrost kosztu amortyzacji ujętego w koszcie własnym sprzedaży.

Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady w odpowiedzi na pandemię COVID-19  utrzymuje podjęte przed rokiem działania w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom autostrady A4 Katowice-Kraków oraz pracownikom, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy mają kontakt z klientami.  Rozwijane są bezkontaktowe metody płatności: powiązany z aplikacjami Autopay, SkyCash oraz IKO videotolling, a także elektroniczny pobór opłat A4Go i Telepass. Te formy wnoszenia opłaty za przejazd nie wymagają zatrzymywania się przy kabinie inkasenta, otwierania okna w samochodzie, podawania gotówki lub karty, czy odbierania reszty i paragonu. Kierowcy, którzy korzystają z bezkontaktowych płatności automatycznych, nadal objęci są stawkami preferencyjnymi. W tej chwili już 33 proc. transakcji w tygodniu odbywa się bezkontaktowo.

udostępnij
do góry