do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.89 zł 0.35% 0.01zł 2024-05-21
Strona główna/Biuro Prasowe/Informacje prasowe/Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady podsumowuje I półrocze 2019 r.

Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady podsumowuje I półrocze 2019 r.

Informacje prasowe 1 Sierpnia 2019

W I półroczu 2019 r. Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady zwiększyła swoje przychody ze sprzedaży. Na skutek wyższych kosztów własnych sprzedaży oraz wyższych kosztów operacyjnych odnotowała natomiast spadek zysku netto.  

W analizowanym okresie sprawozdawczym przychody w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. wzrosły o 5 proc. w  stosunku do I półrocza 2018 roku, osiągając poziom ok. 168 mln zł.

Zysk netto spadł o 60 proc. - do 37,5 mln zł. EBITDA wyniosła 95,3 mln zł.

Niższy w porównaniu do analogicznego okresu roku 2018 zysk netto jest pochodną wzrostu kosztu własnego sprzedaży, głównie za sprawą wzrostu kosztu utworzenia rezerwy na wymianę nawierzchni o kwotę 23,7 mln zł. Dodatkowo, w I półroczu 2019 roku koszty działalności operacyjnej Grupy Stalexport Autostrady wyniosły 108,9 mln zł i były o 173 proc. wyższe niż
w analogicznym okresie roku ubiegłego, głównie w efekcie uwzględnienia w bieżącym okresie kosztów niewystępujących w okresie porównawczym, związanych z płatnościami na rzecz Skarbu Państwa, w kwocie 44,4 mln zł.

Najistotniejszy wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej ma działalność polegająca na zarządzaniu i eksploatacji koncesyjnego odcinka autostrady A4, prowadzona przez należącą do Grupy spółkę Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM).

Natężenia ruchu wzrosło o 1,7 proc. w porównaniu do I półrocza 2018 roku, czyli do 43,9 tys. pojazdów na dobę. Wzrost ten dotyczy zarówno samochodów osobowych (1,7 proc.), jak
i ciężarowych (1,6 proc.). W związku z powyższym oraz w wyniku zmiany stawek opłat za przejazd dla pojazdów ciężarowych (od 1 marca 2019 r.) wzrosły także przychody z tytułu poboru opłat do poziomu 165,9 mln zł, to jest o 5 proc. więcej niż w I półroczu roku 2018.

W analizowanym okresie sprawozdawczym kontynuowano wymianę nawierzchni autostrady
A4 Katowice-Kraków, a także inwestycje związane z modernizacją odwodnienia autostrady
i remontami obiektów mostowych. W I półroczu 2019 roku Grupa Kapitałowa podjęła działania zamierzające do wprowadzenia kolejnej formy płatności za przejazd koncesyjnym odcinkiem autostrady A4, opartej o tzw. videotolling, który został uruchomiony 16 lipca br.

 Emil Wąsacz, Prezes Zarządu Stalexport Autostrady S.A. oraz Stalexport Autostrada Małopolska S.A.:

W 2019 roku kontynuowaliśmy rozwój infrastruktury autostradowej na odcinku zarządzanym przez Grupę. Uruchomiliśmy tzw. videotolling, czyli usługę umożliwiającą pobór opłaty za przejazd z karty bankowej lub kredytowej klienta, przypisanej do tablicy rejestracyjnej pojazdu, odczytywanej przez kamerę na bramce autostradowej.

Do 2020 kontynuować będziemy wymianę nawierzchni jezdni autostrady, w sumie na odcinku 42,4 km.

Zwyczajowo już pragniemy podkreślić zainteresowanie włączeniem zarządzanego przez nas odcinka autostrady A4 do krajowego systemu poboru opłat. Nasze stanowisko w tej sprawie nie zmienia się od wielu lat. Zależy nam na interoperacyjności systemów poboru opłat, która pozwoli kierowcom na wygodne i sprawne podróże polskimi autostradami.

udostępnij
do góry