do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.77 zł -1.42% -0.04zł 2024-06-14

VIA4 S.A.

Profil działalności

Spółka powstała w 1998 roku. Przedmiotem działalności VIA4 jest działalność związana z eksploatacją odcinka autostrady płatnej A4 na trasie Katowice-Kraków. Podmiot ten świadczy swoje usługi faktycznie na rzecz jedynego klienta, czyli SAM, jako podmiotu zarządzającego tym odcinkiem autostrady na podstawie Umowy Koncesyjnej.

Do najważniejszych zadań realizowanych przez VIA4 należą usługi bieżącej eksploatacji i utrzymania odcinka autostrady płatnej A4 (Katowice-Kraków), w tym m.in.:

 • eksploatacja systemu poboru opłat;
 • zarządzanie ruchem na autostradzie;
 • utrzymanie zimowe autostrady;

Równie istotne znaczenie mają zadania z zakresu bezpieczeństwa i ruchu drogowego, w ramach których VIA4 zapewnia:

 • całodobowe patrole autostrady, które przy współpracy z Centrum Zarządzania Autostradą zapewniają możliwe szybkie wykrywanie zdarzeń;
 • obsługiwanie systemu telefonów SOS wzdłuż pasa autostrady;
 • współpracę z policją i innym służbami w celu utrzymania przejezdności autostrady w razie kolizji, wypadków lub innych zdarzeń.

Władze spółki

 • Andrzej Gienieczko - Prezes Zarządu
 • Mieczysław Skołożyński - Wiceprezes Zarządu

Dane teleadresowe

VIA4 S.A.

 • ul. Piaskowa 20, 41-404 Mysłowice
 • NIP 634-22-98-951
 • tel. alarmowy +48 32 762 73 33
 • tel. +48 32 762 73 50, fax: +48 32 762 73 55
 • e-mail:
 • www.via4.pl 
do góry