Profil działalności

Działalność Spółki i podmiotów wchodzących w skład jej Grupy Kapitałowej koncentruje się przede wszystkim na działalności autostradowej. Obejmuje ona:

  • eksploatację i utrzymanie odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków. Działania te realizowane są poprzez spółki SAM oraz VIA4 za pośrednictwem holdingowego podmiotu specjalnego przeznaczenia Stalexport Autoroute S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu
  • uczestnictwo w wybranych przetargach na budowę i/lub eksploatację kolejnych odcinków autostrad.

Ponadto, w związku z faktem współposiadania biurowca w centrum Katowic (ul. Mickiewicza 29) Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady prowadzi także działalność związaną ze świadczeniem usług wynajmu powierzchni biurowych i miejsc parkingowych. Są to działania realizowane przez spółkę Stalexport Autostrady S.A., jako współwłaściciela nieruchomości, oraz podmiot zależny - Biuro Centrum Sp. z o.o., jako zarządcę nieruchomości