Najwyższy standard usług na rynku autostradowym

Stalexport Autostrady S.A. pełni nadrzędną rolę w Grupie Kapitałowej koncentrującej swoją działalność na modernizacji i rozbudowie infrastruktury autostradowej. Firma, jako pierwsza w kraju, otrzymała koncesję na realizację pionierskiego projektu eksploatacji, przebudowy oraz przystosowania A4 Katowice-Kraków do wymogów płatnej autostrady. 

KATOWICEWynajem powierzchni biurowych

Oferujemy powierzchnie biurowe przygotowane do zasiedlenia  lub do adaptacji do własnych potrzeb od 20 m2 do 1000 m2 . 

WYDARZENIA

 • 08.11 2018

  Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady...

  W trzech kwartałach 2018 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży (255.207 tys. PLN) wyższe o 6,0% niż w trzech kwartałach 2017 roku (240.765 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i...

 • 08.11 2018

  Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na...

  W trzech kwartałach 2018 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 46.064 pojazdów i był o 5,3% wyższy niż ruch odnotowany w analogicznym okresie roku 2017 (43.749 pojazdów). Przychody z poboru...

 • 08.11 2018

  Raport skonsolidowany III kwartały 2018

  Informujemy, że w dniu dzisiejszym opublikowano skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za III kwartały 2018. Raport ten znajduje się w zakładce "Relacje inwestorskie/ Raporty" - link