Najwyższy standard usług na rynku autostradowym

Stalexport Autostrady S.A. pełni nadrzędną rolę w Grupie Kapitałowej koncentrującej swoją działalność na modernizacji i rozbudowie infrastruktury autostradowej. Firma, jako pierwsza w kraju, otrzymała koncesję na realizację pionierskiego projektu eksploatacji, przebudowy oraz przystosowania A4 Katowice-Kraków do wymogów płatnej autostrady. 

KATOWICEWynajem powierzchni biurowych

Oferujemy powierzchnie biurowe przygotowane do zasiedlenia  lub do adaptacji do własnych potrzeb od 20 m2 do 1000 m2 . 

WYDARZENIA

 • 17.01 2018

  Raport nr 1 - Zawarcie porozumienia pomiędzy: Stalexport...

  Zawarcie porozumienia pomiędzy: Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Emitent) a Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (dalej: Deloitte)...

 • 29.12 2017

  Raport nr 21 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego...

  W związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na dzień 26 stycznia 2018 roku , Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść: a) ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego...

 • 24.11 2017

  Raport nr 20 - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Stalexport...

  Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 23 listopada 2017 roku Pan Nicolò Caffo złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 15 grudnia 2017...